Shuguroj, Shugurim
    Footnotes
    Theme

    Shuguroj, Shugurim

    Të caktosh ose të japësh autoritet ose detyrë. Për të përdorur autoritetin në Kishën e Zotit, një njeri duhet të thirret nga Perëndia, me anë të profecisë dhe me anë të vënies së duarve prej atyre që janë në autoritet (NeB 1:5). Megjithëse një burrë mund të marrë autoritet me anë të shugurimit, ai e përdor atë nën drejtimin e atyre që mbajnë çelësat e veçantë për atë autoritet.