Fletë të Arta
    Footnotes
    Theme

    Fletë të Arta

    Një anal i shkruar në fletë të arta. Ai tregon historinë e dy qytetërimeve të mëdha në kontinentet amerikane. Joseph Smith-i përktheu dhe botoi një pjesë të këtyre fletëve. Ky përkthim quhet Libri i Mormonit. (Për më shumë informacion, shih “Hyrja” dhe “Dëshmia e Profetit Joseph Smith” në fillim të Librit të Mormonit.)