Lavdi
    Footnotes

    Lavdi

    Në shkrimet e shenjta, lavdia shpesh i referohet dritës dhe së vërtetës së Perëndisë. Asaj gjithashtu mund t’i referohet për të përlëvduar ose nderuar dhe një gjendjeje të caktuar jete të përjetshme ose lavdie të Perëndisë.