Sinai, Mali
    Footnotes
    Theme

    Sinai, Mali

    Një mal në gadishullin Sinai, pranë të cilit Moisiu dhe izraelitët ngritën kampin tre muaj pas eksodit të tyre nga Egjipti; ai quhet gjithashtu mali Horeb (Eks. 3:1). Këtu Perëndia i dha Moisiut ligjin e tij për shtëpinë e Izraelit; këtu gjithashtu u ndërtua tabernakulli (Eks. 19:2; 20:18; 24:12; 32:15).