Prindër
    Footnotes
    Theme

    Prindër

    Etërit dhe nënat. Burra dhe gra të denja të cilët janë vulosur siç duhet në martesë, në një tempull të Perëndisë, mund të plotësojnë rolin e tyre si prindër gjatë përjetësisë.