Pëllumb, Shenjë e
    Footnotes
    Theme

    Pëllumb, Shenjë e

    Një shenjë e parapërgatitur me anë të së cilës Gjon Pagëzori do ta njihte Mesian (Gjo. 1:32–34). Joseph Smith-i na mësoi se shenja e pëllumbit u caktua përpara krijimit të botës si dëshmi për Frymën e Shenjtë; si rrjedhim, djalli nuk mund të vijë në formën e një pëllumbi.