Thirrje dhe Zgjedhje
    Footnotes
    Theme

    Thirrje dhe Zgjedhje

    Pasuesit e drejtë të Krishtit mund të numërohen mes të zgjedhurve të cilët fitojnë sigurinë e ekzaltimit. Kjo thirrje dhe zgjedhje fillon me pendimin dhe pagëzimin. Ajo bëhet e plotë kur ata “shkojnë përpara, duke u ushqyer me bollëk me fjalën e Krishtit, dhe durojnë deri në fund” (2 Ne. 31:19–20). Shkrimet e shenjta thonë se ky proces e bën zgjedhjen dhe thirrjen tonë të sigurtë (2 Pj. 1:4–11; DeB 131:5–6).