Gamaliel
    Footnotes
    Theme

    Gamaliel

    Një farise i mirënjohur në Dhjatën e Re, i cili e njihte ligjin judeas dhe ua mësonte atë. Apostulli Pal ishte një nga studentët e tij (Vep. 22:3). Ai kishte shumë ndikim në sinedër (Vep. 5:34–40).