Përgjegjësi, Përgjegjshëm (i), Përgjegjshmëri
    Footnotes
    Theme

    Përgjegjësi, Përgjegjshëm (i), Përgjegjshmëri

    Zoti ka thënë që të gjithë njerëzit janë përgjegjës për motivet, qëndrimet, dëshirat dhe veprimet e tyre.

    Mosha e përgjegjësisë është mosha në të cilën fëmijët konsiderohen të jenë përgjegjës për veprimet e tyre dhe të aftë për të bërë mëkat e për t’u penduar.