Moroni, Kapiten
    Footnotes
    Theme

    Moroni, Kapiten

    Në Librin e Mormonit, një komandant nefit ushtarak i drejtë, i cili jetoi rreth vitit 100 para K.