Mosia, Atë i Beniaminit
    Footnotes
    Theme

    Mosia, Atë i Beniaminit

    Në Librin e Mormonit, një profet nefit i cili u bë mbret i popullit në Zarahemla.