Alma Plaku
    Footnotes
    Theme

    Alma Plaku

    Një profet nefit në Librin e Mormonit, i cili organizoi Kishën në ditët e mbretit të lig Noe.