Armiqësi
    Footnotes

    Armiqësi

    Në shkrimet e shenjta, kundërshtim dhe urrejtje.