Seth
    Footnotes
    Theme

    Seth

    Në Dhjatën e Vjetër, një bir i drejtë i Adamit dhe i Evës.