Zarahemla
    Footnotes
    Theme

    Zarahemla

    Në Librin e Mormonit, Zarahemla i referohet (1) një njeriu që udhëhoqi koloninë e Mulekut, (2) një qyteti të emërtuar sipas tij, (3) tokës së Zarahemlës, ose (4) njerëzve që e ndoqën atë.