Peleg
    Footnotes
    Theme

    Peleg

    Në Dhjatën e Vjetër, biri i Eberit dhe stërnipi i Semit. Në kohën e tij toka u nda (Zan. 10:22–25).