Talent
    Footnotes
    Theme

    Talent

    Një njësi e lashtë për matjen e peshës ose një shumë parash që kishte vlerë të madhe. Ai gjithashtu shërben si një simbol për diçka me vlerë të madhe, të tillë si ungjilli i Jezu Krishtit (Mt. 25:14–29; Eth. 12:35; DeB 60:2, 13).