Naomi
    Footnotes
    Theme

    Naomi

    Në Dhjatën e Vjetër, një grua e drejtë dhe bashkëshorte e Elimelekut (Rut. 1–4). Elimeleku dhe Naomi e çuan familjen e tyre në Moab për t’i shpëtuar urisë. Pasi Elimeleku dhe dy bijtë e saj vdiqën, Naomi u kthye në Bethlehem me nusen e saj, Ruthin.