Këndoj
    Footnotes

    Këndoj

    Të adhurosh dhe të lavdërosh Perëndinë në këngë dhe vargje muzikore.