Hagai
  Footnotes
  Theme

  Hagai

  Një profet i Dhjatës së Vjetër i cili profetizoi në Jeruzalem rreth vitit 520 para K., menjëherë pasi judeasit u kthyen nga mërgimi i tyre në Babiloni (Esd. 5:1; 6:14). Ai foli për rindërtimin e tempullit të Zotit në Jeruzalem dhe e qortoi popullin, që ai nuk ishte përfunduar. Ai gjithashtu shkroi për tempullin e mijëvjeçarit dhe mbretërimin e Shpëtimtarit.

  Libri i Hagait

  kapitullin 1 Zoti qortoi njerëzit që jetonin në shtëpitë e tyre të përfunduara, ndërsa tempulli mbetej i pandërtuar. Kapitulli 2 shënon profecinë e Hagait se Zoti do të japë paqe në tempullin e tij.