Mësoj, Mësues
    Footnotes
    Theme

    Mësoj, Mësues

    T’u japësh njohuri të tjerëve, veçanërisht rreth të vërtetave të ungjillit, dhe t’i udhëheqësh ata drejt drejtësisë. Ata që u mësojnë të tjerëve ungjillin duhet të drejtohen nga Shpirti. Të gjithë prindërit janë mësues brenda familjeve të tyre. Shenjtorët duhet të kërkojnë dhe të jenë të gatshëm të pranojnë udhëzime nga Zoti dhe udhëheqësit e tij.

    Mësim me Shpirtin