Shenjtërore e Shenjtëroreve
    Footnotes
    Theme

    Shenjtërore e Shenjtëroreve

    Dhoma më e shenjtë në tabernakullin e Moisiut dhe më vonë në tempull. Shenjtërorja e Shenjtëroreve quhet gjithashtu “vendi më i shenjtë” (Eks. 26:33–34).