Zenok
    Footnotes
    Theme

    Zenok

    Një profet i Izraelit në kohët e Dhjatës së Vjetër, i cili përmendet vetëm në Librin e Mormonit.