Dëshmoj
    Footnotes
    Theme

    Dëshmoj

    Të japësh dëshmi me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë; të bësh një deklaratë solemne të së vërtetës të bazuar mbi njohurinë ose besimin personal.