Vel
    Footnotes
    Theme

    Vel

    Një fjalë e përdorur në shkrimet e shenjta që ka kuptimin: (1) një ndarëse që veçon sipërfaqe të tabernakullit ose tempullit, (2) një simbol për një ndarje midis Perëndisë dhe njeriut, (3) një rrobë e hollë, e përdorur nga njerëzit për të mbuluar fytyrën apo kokën e tyre, ose (4) një harresë e dhënë nga Perëndia që bllokon kujtimet e njerëzve për jetën para lindjes.