Bij të Humbjes
    Footnotes
    Theme

    Bij të Humbjes

    Pasuesit e Satanit të cilët do të vuajnë me të në përjetësi. Bijtë e humbjes përfshijnë: (1) ata që pasuan Satanin dhe u dëbuan nga qielli për kryengritje gjatë jetës para lindjes, dhe (2) ata që u lejuan të lindnin në këtë botë me trupa fizikë, por më pas i shërbyen Satanit dhe u kthyhen tërësisht kundër Perëndisë. Ata në këtë grup të dytë do të ringjallen së vdekuri, por nuk do të shëlbehen nga vdekja e dytë (shpirtërore) dhe nuk mund të banojnë në një mbretëri lavdie (DeB 88:32, 35).