Urtësi
    Footnotes
    Theme

    Urtësi

    Aftësia ose dhurata nga Perëndia për të gjykuar drejtësisht. Një njeri fiton urtësi nëpërmjet përvojës dhe studimit, dhe duke ndjekur këshillën e Perëndisë. Pa ndihmën e Perëndisë njeriu nuk ka urtësi të vërtetë (2 Ne. 9:28; 27:26).