Dhembshuri
    Footnotes

    Dhembshuri

    Në shkrimet e shenjta, dhembshuri do të thotë fjalë për fjalë “të vuash me”. Gjithashtu do të thotë të tregosh simpati, keqardhje dhe mëshirë për një tjetër.