Frymëzim, Frymëzoj
    Footnotes

    Frymëzim, Frymëzoj

    Udhëheqje hyjnore e dhënë njeriut nga Perëndia. Frymëzimi shpesh vjen me anë të Shpirtit në mënyra të ndryshme tek mendja ose zemra e një njeriu.