Zenif
    Footnotes
    Theme

    Zenif

    Në Librin e Mormonit, një njeri që udhëhoqi grupin që u kthye në tokën e Nefit. Ai u bë mbreti i tyre dhe i udhëhoqi ata me drejtësi (Mosia 9–10).