Egiptus
    Footnotes
    Theme

    Egiptus

    Emri i gruas, si dhe bijës së Hamit, birit të Noeut. Në gjuhën kaldease, emri nënkupton Egjiptin ose atë çka është e ndaluar (Abr. 1:23–25).