Naaman
    Footnotes
    Theme

    Naaman

    Në Dhjatën e Vjetër, kapiteni i ushtrisë së një mbreti sirian. Ai ishte gjithashtu një lebroz. Nëpërmjet besimit të një shërbëtoreje izraelite ai shkoi në Izrael për t’u takuar me profetin Elizeu. Ai u kurua nga lebra duke u përulur dhe duke u larë shtatë herë në lumin Jordan, ashtu siç e udhëzoi profeti Elizeu (2 Mbr. 5:1–19; Llu. 4:27).