Parëbirni
    Footnotes
    Theme

    Parëbirni

    E drejtë trashëgimie që i përket birit të parëlindur. Në një kuptim të gjerë, parëbirnia përfshin ndonjë apo të gjitha të drejtat ose trashëgiminë e kaluar një njeriu, kur ai lindet në një familje dhe një kulturë.