Aaron, Bir i Mosias
    Footnotes
    Theme

    Aaron, Bir i Mosias

    Në librin e Mormonit, një bir i mbretit Mosia. Aaroni shërbeu si misionar, përpjekjet e zellshme të të cilit, ndihmuan për të kthyer shumë shpirtra te Krishti.