Përdhosje
    Footnotes

    Përdhosje

    Mosrespekt ose përbuzje për gjëra të shenjta; veçanërisht mosnderim për emrin e Perëndisë.