Priftëri
    Footnotes
    Theme

    Priftëri

    Autoriteti dhe fuqia që Perëndia i jep njeriut për të vepruar në të gjitha gjërat për shpëtimin e njeriut (DeB 50:26–27). Anëtarët meshkuj të Kishës që mbajnë priftërinë, organizohen në kuorume dhe autorizohen të kryejnë ordinanca dhe funksione të caktuara administrative në Kishë.