Liahona
    Footnotes
    Theme

    Liahona

    Në Librin e Mormonit, një sferë tunxhi me dy akrepa që jepnin drejtime—si një busull—dhe gjithashtu udhëzim shpirtëror për Lehin dhe pasuesit e tij, kur ata ishin të drejtë. Zoti u siguroi Liahonën dhe me anë të saj u dha udhëzime.