Jozafat
    Footnotes
    Theme

    Jozafat

    Në Dhjatën e Vjetër, një mbret besimtar i Judës (1 Mbr. 15:24; 22).