Meshak
    Footnotes
    Theme

    Meshak

    Në Dhjatën e Vjetër, Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego ishin tre të rinj izraelitë të cilët, së bashku me Danielin, u sollën në pallatin e Nebukadnetsarit, mbretit të Babilonisë. Emri i Meshakut në hebraisht ishte Mishael. Të katër të rinjtë nuk pranuan ta ndotnin veten duke ngrënë mishin dhe verën e mbretit (Dan. 1). Shadraku, Meshaku dhe Abed-nego u hodhën në një furrë të nxehtë nga mbreti dhe u ruajtën nga Biri i Perëndisë (Dan. 3).