Balsam i Galaadit
    Footnotes
    Theme

    Balsam i Galaadit

    Gomë aromatike ose erëza të përdorura për shërimin e plagëve (Zan. 43:11; Jer. 8:22; 46:11; 51:8). Një shkurre, që prodhonte rrëshirë nga e cila nxirrej balsami, rritej me bollëk në Galaad, në kohët e Dhjatës së Vjetër, prandaj balsami u bë i njohur si “balsami i Galaadit” (Zan. 37:25; Eze. 27:17).