Paqe
    Footnotes

    Paqe

    Në shkrimet e shenjta, fjala paqe mund të kuptojë si liri prej konfliktit dhe rrëmujës, ashtu edhe qetësi dhe ngushëllim të brendshëm, të lindur nga Shpirti, që Perëndia ua jep shenjtorëve të tij besnikë.

    Liri nga konflikti dhe rrëmuja

    Paqe nga Zoti për të bindurin