Durim
    Footnotes

    Durim

    Durim i qetë; aftësia për të duruar dhembje, fyerje ose dëmtim pa u ankuar ose pa u hakmarrë.