Shenj(a) të Kohërave
    Footnotes
    Theme

    Shenj(a) të Kohërave

    Ngjarje ose përvoja që Perëndia ua jep njerëzve për të treguar se diçka e rëndësishme në veprën e tij ka ndodhur ose do të ndodhë së shpejti. Në ditët e mëvonshme, shumë shenja për ardhjen e dytë të Shpëtimtarit janë profetizuar. Këto sinjale i lejojnë njerëzit besnikë të njohin planin e Perëndisë, të paralajmërohen dhe të përgatiten.