Urdhër i Bashkuar
    Footnotes
    Theme

    Urdhër i Bashkuar

    Një organizim me anën e të cilit shenjtorët në ditët e hershme të Kishës së rivendosur përpiqeshin të jetonin ligjin e përkushtimit. Individët ndanin pasuri, të mira materiale dhe përfitime, duke i marrë këto gjëra sipas dëshirave dhe nevojave të tyre (DeB 51:3; 78:1–15; 104).