Shkelje Kurore
    Footnotes
    Theme

    Shkelje Kurore

    Bashkimi seksual i paligjshëm i burrave dhe grave. Megjithëse shkelja e kurorës do të thotë marrëdhënie seksuale ndërmjet një njeriu të martuar dhe një tjetri që s’është bashkëshorti(ja) e tij(saj), në shkrimet e shenjta ajo mund t’u referohet edhe të pamartuarve.

    Nganjëherë shkelja e kurorës përdoret si simbol për braktisjen nga një komb ose një popull i tërë i rrugëve të Zotit (Num. 25:1–3; Eze. 16:15–59; Jer. 3:6–10; Ose. 4).