Balaam
    Footnotes
    Theme

    Balaam

    Një profet në Dhjatën e Vjetër, i cili deshi të mallkonte Izraelin për para. Ai u urdhërua nga Zoti që të mos e mallkonte Izraelin (Num. 22–24).