Libër i Urdhërimeve
    Footnotes
    Theme

    Libër i Urdhërimeve

    Në 1833, një numër zbulesash të marra nga profeti Joseph Smith, u përgatitën për botim nën titullin Një Libër Urdhërimesh për Qeverisjen e Kishës së Krishtit. Zoti vazhdoi të komunikojë me shërbëtorët e vet dhe një përmbledhje e zgjeruar e zbulesave u botua dy vjet më vonë si Doktrina e Besëlidhje.