Dhjeta (të), Dhjetë (e)
    Footnotes
    Theme

    Dhjeta (të), Dhjetë (e)

    Një e dhjeta pjesë e të ardhurave vjetore të një personi, e dhënë Zotit nëpërmjet Kishës. Fondet e së dhjetës përdoren për të ndërtuar kisha dhe tempuj, për të mbështetur punën misionare dhe për të ndërtuar mbretërinë e Perëndisë në tokë.