Sodomë
    Footnotes
    Theme

    Sodomë

    Në Dhjatën e Vjetër, një qytet i lig që u shkatërrua nga Zoti (Zan. 19:12–29).