Jetë Para Lindjes
    Footnotes
    Theme

    Jetë Para Lindjes

    Jeta para jetës tokësore. Të gjithë burrat dhe gratë jetuan me Perëndinë si fëmijët e tij shpirtërorë para ardhjes në tokë si qenie të vdekshme. Nganjëherë kjo quhet gjendja e parë (Abr. 3:26).